Поделиться в vk
Поделиться в telegram
Поделиться в whatsapp
Поделиться в odnoklassniki

Тормышның төрле ситуациялəрен иҗади хəл итү

   Тема: Тормышның төрле ситуациялəрен иҗади хəл итү.

   Максат: Тормыштагы төрле ситуациялəрдəн чыгу юлларын табарга өйрəтү (бу очракта яшүсмерлəргə төрле психоактив матдəлəр: тəмəке, наркотик һ.б. тəкъдим ителгəндə, аннан ничек баш тартырга икəнлеген өйрəтү).

   Дидактик материал. Ситуациялəр язылган карточкалар, төсле кəгазьлəр, кагыйдəлəр язылган таблица.

Дəрес барышы.

I.Энергизатор. Укучылар «Юк», «Кирəкми» дип икешəрлəп бүленəлəр. Хəзер «Юк», «Кирəкми» бер группа ясыйлар, икесенə бер ручка яки фломастер тотып, берəр рəсем ясыйлар, киңəшмичə. Əз генə вакыт бирелə. Аннары нəрсə ясаганнарын аңлаталар.

   Сораулар:

— Кем күбрəк ясады?

— Ə сиңа аңа иярергə, аңа буйсынырга җайлы булдымы?

  Нəтиҗə: без һəрберебез, төрле – төрле холыклы булсак та, ике зур төркемгə бүленəбез: лидер кешелəр һəм тиз генə икенче кеше ихтыярына буйсынуны кулай күрүчелəр.

     Сез гомерегезнең иң матур чорына – яшьлеккə таба барасыз. Бу чор үзенчəлекле, сезнең тизрəк олы кеше буласыгыз килə, бөтен əйбер белəн кызыксынасыз. Шул ук вакытта күплəр яшүсмерлек чорында ялгыш юлдан китəлəр: спиртлы эчемлеклəр, тəмəке, хəтта заманабызның иң куркыныч афəте – наркотик белəн дə танышалар.

      Без бу тəрбия сəгатендə шушы психоактив  матдəлəргə ничек каршы торырга, ничек каршы торырга. Ничек «юк» дип əйтергə өйрəнəбез.

     II. Акыл штурмы.

  —  Укучылар, уйлагыз əле, менə сезнең кебек яшүсмерлəргə ке мнəр, нинди очракта исерткеч эчемлеклəр, тəмəке, наркотиклар тəкъдим итəргə мөмкин?

  —  Олы кешелəр, кунакка кайткан кешелəр, реклама буларак (бушка), иптəшлəрдəн берəрсе.

  — Ни өчен яшүсмерлəргə бу тəкъдимнəрдəн баш тартырга авыр була?

  — Куркып кала, алар күбрəк була, кызыксындыралар, «ала карга» буласы килми, зур булып күренəсе килə.

   Шулай булуга да карамастан, мондый тəкъдимнəрдəн баш тарту юллары бар: юк; рəхмəт, кирəк түгел һ.б.

   III. Төркемнəрдə эш. Хикəя.

   Алмаз урам буйлап бара иде. Кинəт аңа кемдер эндəште. Алмаз тавыш килгəн якка караса – анда бик яхшы чит ил машинасы туктаган һəм яхшы киенгəн ир – ат Алмазны үз янына чакыра. Алмаз аның янына килде. Ир – ат таныш түгел иде, ул Алмазга янəшəдəге кибеткə бер тартма илтергə кушты. Алмаз риза булмагач, ул аңа бу хезмəте өчен акча тəкъдим итте һəм ни өчен тартманы үзе генə илтеп бирə алмавын аңлатырга тотынды.

    Бирем: сез Алмаз урынында булсагыз, нишлəр идегез? Ничек итеп бу тəкъдимнəн баш тартыр идегез, нəрсə əйтер идегез? (Киңəшəбез, уйнап күрсəтсəң дə була.)

   IV. Əйе, укучылар, күргəнегезчə, сезнең белəн тормышта төрле хəллəр була ала. Бу хəллəрдəн исəн – имин чыгу юллары бар, əлбəттə. Сезгə нибары аларны онытмаска кирəк.

    Энергизатор «Рулет».

    Түгəрəклəнеп басалар. Куллары белəн тотышалар, бер кеше уртага керə, ул «эчлек» була. Түгəрəкнең бер очы шул кеше тирəли «төрелə» башлый. Шулай итеп, укучылардан торган «рулет» барлыкка килə.

      Укучылар, сез барыгыз да сау – сəламəт, тату бер коллектив булып оештыгыз. Гел шулай бердəм булып, чит, ялгыш сукмакларга керүдəн сакланыгыз.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *