Бүлек:

Сыйныф житәкчесенә

Сердән авыр нәрсә юк

Сердән авыр нәрсә юк. Максат. Әхлаклылыкның мөһим шарты буларак, сер саклау серләренә өйрәтү. Дидактик материал. А.Алиш «Сертотмас үрдәк», В.Казыйханов «Әхлаклылык дәресләре». Дәрес барышы. I. Өйгә бирелгән эшне тикшерү. Үзбәя. II. Уку мәсьәлэсен кую. Уеннар. Һәркем үз янында утырган иптәшенең колагына сер итеп бер сүз әйтә. Беренче төркемдә утырган укучы иптәшенең колагына бер сүз әйтә. Сүз, колактан-колакка әйтелә барып, барлык укучылар аша үтеп чыга. Төркемнәрдә тикшерү өчен сораулар. — Беренче һәм икенче уенда әйтелгән сүзләр арасында аерма бармы? (Бар, әлбәттә.) —

Продолжить чтение ➝

Тормышның төрле ситуациялəрен иҗади хəл итү

   Тема: Тормышның төрле ситуациялəрен иҗади хəл итү.    Максат: Тормыштагы төрле ситуациялəрдəн чыгу юлларын табарга өйрəтү (бу очракта яшүсмерлəргə төрле психоактив матдəлəр: тəмəке, наркотик һ.б. тəкъдим ителгəндə, аннан ничек баш тартырга икəнлеген өйрəтү).    Дидактик материал. Ситуациялəр язылган карточкалар, төсле кəгазьлəр, кагыйдəлəр язылган таблица. Дəрес барышы. I.Энергизатор. Укучылар «Юк», «Кирəкми» дип икешəрлəп бүленəлəр. Хəзер «Юк», «Кирəкми» бер группа ясыйлар, икесенə бер ручка яки фломастер тотып, берəр рəсем ясыйлар, киңəшмичə. Əз генə вакыт бирелə. Аннары нəрсə ясаганнарын аңлаталар.    Сораулар:

Продолжить чтение ➝